Prosjektering

Vi prosjekter  alle prosjekter i 3D med hjelp av BIM-verktøy som gjør at vi kan planlegge alle faser i prosessen til den minste detalj. Kvalitetsikring, planlegging og HMS står i fokus . God planlegging gir bedre fremdrift og forutsigbarhet for alle parter .

Vi bruker oppdatert programvare for utarbeidelse av prosjektdokumentasjon, nye store anlegg tegnes idag Autodesk Revit 3D med Maicad VVS modul.  Når vi er ferdig med jobben, får du også FDV-dokumentasjon. Vi har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll i klasse 2 og 3 .

 

Inviter oss gjerne hjem for å se på hva slags løsninger som kan passe hos deg!

Slik går vi fram »

Dette bør du tenke over på forhånd »

Godkjenninger: ***Sentralgodkjenning

Godkjent sprinkelfortak: FG-910-4018  Prosjektering, kontroll og utførelse av automatiske slokkesystemer

Godkjent Gassteknikker I-II-  Faglig leder Gass ***  Productxchange *** Gassertefisert  *** Våtromsbedrift*** ADK1-Sertefikat  kurs***Les om våres referanse prosjekter ***Org.nr.:979938217*** Startbank ID: 137740*** www.rognstad.no