Boliggass

Du kan bruke gassen til oppvarming i hele huset, til matlaging, varmtvannstank, tørketrommel, peis, grill, m.m. I forhold til tradisjonell fyring med olje, parafin eller kanskje ved, så er gass mer miljø- og brukervennlig og mindre vedlikeholdskrevende.

Velger du boliggass investerer du i fremtidens energikilde.
Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. Også vi i Norge har fått opp øynene for gassens muligheter.
Boliggass er et annet navn for propan som er et rent, miljøvennlig og rimelig oppvarmingsalternativ.

Man kan installere boliggassanlegg i alle typer boliger. Det kan også installeres som ettermontasje i eksisterende bygg.

Våre kunder velger gass fordi de ønsker:

- komfort
- energi fleksibilitet
- reduserte fyringsutgifter
- økt verdi på boligen
- effektiv energiform
- sikker investering for fremtiden

Om man har lite strøm til tomta, kan man bruke gass ( f.eks 40 A hovedsikring kan gå )

Gasspeiser : 
www.peisselskabet.no  eller www.tolcon.no

Gasskjeler: www.pva.no  og  www.baxi.dk


Boliggass, en energifleksibel løsning


Rørleggern sørger for å prosjektere Vision Line gasspeis (mange modeller), gassfyrt kjel (24 kW) for tappevann og vannbåren varme samt fremlegg av gass til kjøkken og grilluttak på terrasse. Dette sammen med en 2,7m3 propantank er boliggasspakken fra Rørleggern. Propantanken graves ned i hagen slik at den ikke vil frata deg noe uteareal. Med boliggass kan du velge mange brukervennelige produkter samtidig som energikostnaden blir lav.

Med gasspeis og den kondenserende gassfyrte kjelen vil hoveddelen av oppvarmingsbehovet bli dekket i din bolig. Vision Line gasspeiser har markedets høyeste virkningsgrad, og den er godkjent slik at den også kan termostatstyres og dermed varme opp boligen selv om man ikke er hjemme.

En gasspeis er også en miljøriktig løsning. For de som er opptatt av kvaliteten på inneluften så er også en lukket gasspeis det eneste riktige alternativ. Et lukket forbrenningskammer med balansert avtrekk og tilluft vil ikke påvirke kvaliteten på inneluften i motsetning til vedfyrte ovner og peiser. Gasspeiser vil kunne varme opp boligen også ved strømbrudd. Andre fordeler er at man slipper å sette opp en kostbar tradisjonell pipe som avsluttes over tak.

Hvorfor boligggass? - litt om boliggass

Gass er blant de mest effektive energiformene. Ved valg av boliggass investerer du i fremtidens energikilde. Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. Også vi i Norge har fått opp øynene for gassens muligheter. Boliggass er et annet navn for propan som er et rent, miljøvennlig og rimelig oppvarmingsalternativ. Man kan installere boliggassanlegg i alle typer boliger. Det kan også installeres som ettermontasje i eksisterende bygg.

Gasspeis

Med en gasspeis får du både lun, god oppvarming og hygge. Du kan velge blant mange typer omramming, fra klassisk design til moderne børstet stål. Den produserer ikke aske, du slipper å bære ved og oppnår hurtig ønsket temperatur i boligen. Peisen styrer du via en bryter på veggen eller med en fjernkontroll. De fleste gasspeiser med lukket forbrenning kan også styres av en termostat slik at det alltid er passe varmt. Slike gasspeiser kan gi en effekt på 3,5 til 5 KW.

Gasskomfyr

Med en gasskomfyr er det gøy å lage mat. Du har kontroll på varmen og tilberedningen går mye raskere fordi du oppnår ønsket temperatur øyeblikkelig. Gasskomfyrer er foretrukket på alle gode restaurantkjøkken og er en del av kokkens hemmelighet bak god mat. Råvarene holder på næringsstoffene og beholder sin spenst og saftighet pga den optimale varmen man oppnår ved bruk av gass. Lars Erik Kjenne - Essens Catering

Gassgrill og terrassevarmer

Med uttak for gassgrill og terrassevarmer slipper du å bytte gassflasker. Det er bare å koble slangen direkte i uttaket på veggen. Med en terrassevarmer forlenger du muligheten til å kose deg ute på kveldene, når sommervarmen er på hell. Det er enkelt å regulere varmen og den tilfører maten fuktighet. I tillegg avgir gass ingen sot og du slipper tennvæske. Grillen blir kald på noen minutter etter at gasstilførselen er avstengt. Det er ingen fare for gnister, så du kan trygt forlate grillen.

Vannbåren varme

Gasskjeler gir deg både komfort og bedre fyringsøkonomi. Du får rikelig med tappevann som varmes raskt opp. Med vannbåren varme i gulv og radiator, får du også et behagelig inneklima. Dette er en stor fordel for folk med luftveisproblemer. Kjelen tar liten plass, er stillegående og har høy virkningsgrad. En gasskjel kan dekke ca. 80 % av energibehovet i en bolig.

Økonomi

Med et boliggassanlegg har du flere muligheter for oppvarming av boligen. Boliggass koster normalt 45 - 60 øre pr KWh inkl. mva. Gassprisen justeres månedlig etter internasjonale noteringer på propan. Den avhenger også av hvor langt fra nærmeste tankanlegg du bor. Sannsynligheten er stor for billigere energi med gass i de kalde periodene. Et komplett boliggassanlegg vil kunne dekke opp til 80 % av boligens energibehov. I en moderne norsk bolig tilsvarer det 17000 - 18000 KWh. 

Flaskegassanlegg

For boliger som ikke ønsker boliggassanlegg med nedgravd tank, er flaskegassanlegg en rimelig og sikker løsning. Vi leverer forskjellige løsninger, og kan tilpasse anlegg for ditt spesielle behov. Vi anbefaler å oppbevare gassflasker utendørs i låsbart flaskeskap.

I utlandet har gass lenge vært en sentral energikilde, ikke minst til matlaging. Her i Norge har propangassen lenge vært en viktig energikilde for feriefolk i hytter, campingvogner, båter og telt. Gass er enkelt å bruke og kan anvendes til nesten alt – til oppvarming, koking, steking, grilling, kjøling og frysing – for å nevne noe.

Gass kan du bruke til det meste
Nå kommer gass også for fullt inn i norske hjem. I denne katalogen finner du et bredt og spennende utvalg av Futur kvalitetsprodukter for gass- fra komfyrer, koketopper og innbyggings-ovner, til effektive varmeovner og terrassevarmere som forlenger sommeren.


Futur kan gass
Når du skal velge produkter som skal sikre deg glede i mange år fremover, er det betryggende å vite at du har en solid kunnskapsbedrift i ryggen.


CE-godkjente produkter

Alle Futur-produkter som skal benyttes sammen med gass, tilfredsstiller selvfølgelig norske sikkerhetsregler, og har de godkjennelser som kreves:

  • CE-godkjenning og sertifisering for salg i Norge.
  • Merking med gasskategori 13 B/P og tilslutningstrykk 30 mbar.

Produktene er utstyrt med nødvendige koblinger tilpasset norske forhold, har høy teknisk kvalitet og er forsynt med alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner som f. eks. flammesikring som stenger for gassen dersom flammen skulle slukke.


Gass er miljøvennlig

Gass er 100% fri for svovel og slipper heller ikke ut noe svevestøv. Sett fra et miljøperspektiv er derfor gass en fremtidsrettet energikilde.

 

Propangass
Gass ventes å få en betydelig markedsøkning i årene som kommer. Den mest utbredte gassen i Norge i dag, er propan (LPG). Den er ikke giftig, og den er fargeløs. Fordi propangass i utgangspunktet er luktfri, blir den av sikkerhetsmessige grunner tilsatt et giftfritt luktestoff som gjør at du raskt merker eventuell lekkasje. Du lukter gassen allerede når den er i en blanding på bare 0,4% i forhold til luft.

Det må derfor 5 ganger mer gass til for at blandingen skal være brennbar. Propangass fryser til "is" ved - 190ºC og den koker ved - 43ºC. I motsetning til naturgass er propangass flytende ved moderat trykk og temperatur. Trykket i en gassflaske er 7 bar ved 20 ºC.

Propangassen er lett å kondensere, og kan enkelt fylles på egne flasker. En gassflaske fylles aldri mer enn 80%. Dette gir en "støtpute" på toppen som absorberer trykk som oppstår ved økt temperatur. I tillegg har alle gassflasker en egen sikkerhetsventil. Bruk av gassflasker er mest utbredt i Norge i dag, ikke minst fordi en gassflaske er enkel å frakte, plassere og montere. Gassflasken kan anvendes overalt: Hjemme, på hytta, ute, i teltet, i båten eller i campingvognen.

Gassflasker
De nye komposittflaskene er smarte, fordi de er gjennomsiktige slik at du til enhver tid kan se hvor mye gass det er på flasken. Flaskene er også lette i vekt og derfor enkle å transportere. Selv om stadig flere foretrekker de nye komposittflaskene, kan du fremdeles få kjøpt både aluminumsflasker og stålflasker.

Sentralanlegg
Dersom du har et anlegg med flere forbrukssteder – som for eksempel komfyr, kjøleskap og vannvarmer, kan det være smart å ha gassforsyning med 2 flasker og automatisk omskifter. Omskifteren sørger for å skifte til en ny gassflaske når den første går tom. Praktisk – så unngår du at det plutselig blir kaldt vann i dusjen eller at melken er varm til frokosten.

VIKTIG! Et slikt anlegg skal monteres utendørs!

 


 

Sjekkliste hvis det ikke kommer noen flamme

  • Sjekk om det er mer gass igjen på flasken. Med komposittflaske er dette enkelt, da flasken er gjennomsiktig.
    Har du stål- eller alumiumsflaske, må du veie flasken for å sjekke. (Det står preget på flasken hvor mye den veier tom.)
  • Se etter at regulatoren er festet riktig. Når den er i lås, skal du kunne løfte gassflasken ved kun å holde i trykkregulatoren.
  • Sjekk om du har åpnet ventilen på toppen av flasken.
  • Tenner du gassen med piezotenner, sjekk om den virker.
  • Forsøk eventuelt å tenne brenneren med fyrstikk – lykkes ikke dette, ta kontakt med nærmeste Futur forhandler.

Vedlikehold:
Rengjør brennere regelmessig. Kontroller anlegget regelmessig. Skift slange ca hvert 3. år og regulatoren ca hvert 8. år.

Viktige råd for montering, plassering og oppbevaring av gass

1) I boliger og publikumsanlegg skal fastmontert gassforbrukende utstyr, røropplegg og beholdere være installert av montør som har dokumentert kompetanse. Montering av enkle gassinstallasjoner på fritidseiendom er unntatt fra dette kravet.

2) Følg bruksanvisningen nøye. Spør din Futur forhandler hvis du er i tvil om noe. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på produkt eller utstyr selv.

3) Slangeforbindelsen mellom gassflaske og apparat skal være så kort som mulig, maks.1,5 meter.

4) Bruk kun godkjent spesialslange. Den skal være EN- eller SIS-merket. Godkjente slanger for gass har orange farge. Anbefalt levetid for en slik slange er ca. 3 år. Du får kjøpt nye slanger hos din Futur-forhandler.

5) Ved større avstander enn 1,5 meter benyttes heltrukne kobberrør, som monteres lett tilgjengelig med tanke på ettersyn.Ved føring gjennom vegg o.l. skal rør og slanger legges i foringer av plast eller gummi. For nærmere informasjon, kontakt din Futur-forhandler.

6) Når anlegget er ferdig montert, skal du kontrollere at det er tett. Steng alle tilkoblede apparater og åpne for gassen ved å åpne ventilen på toppen av regulatoren. Alle koblinger skal nå sprayes med lekkspray eller pensles med såpevann. Hvis det finnes lekkasjer, vil det dannes bobler ved lekkasje-stedet. Fordi propangass er tilsatt lukt, vil du også kjenne denne lukten ved en eventuell lekkasje.


For å kunne kontrollere tettheten i anlegget når du måtte ønske det, anbefaler vi at du monterer en Futur tetthetskontroll. Spør din Futur forhandler.

7) Det vanligste i norske hjem og hytter er at anlegget er tilknyttet en gassflaske på inntil 11 kg. Du kan oppbevare inntil ca. 53 liter (2 x 11 kg flasker) gass innendørs. Gassflasken skal helst plasseres fritt, men kan også settes i skap som har god utlufting oppe og nede.

NB! Gassflasker må alltid stå oppreist, både når de transporteres og når de er plassert! Det er ikke tillatt å oppbevare gass i rom under bakkenivå, f.eks. i kjeller.

8) Viktig når du skal plassere gasskomfyr under skap eller under ventilator: Det skal være min. 65 cm klaring mellom underside av skap/ventilator og ned til gassblussene

9) Se lover og regler for mere info