Utførte prosjekt

Vi har utført jobber innen mange ulike fagfelt. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål!

Politiets Utlendingsenhet (Rød sone Gardermoen flyplass)

Beskrivelse av tiltaket:


Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sprinkel, sanitær, gulvvarme, varmepumpe luft/vann, fjernvarme, energisentral.

Nybygg 1700m2- Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Ø.M.F-SAS.

Arbeidet utført i 2014- 2015

Psykiatriboliger Ullensaker Kommune

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sprinkel, sanitær,gulvvarme, varmepumpe med boring, energisentral.

Nybygg 2000m2- Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Peab

Arbeidet utført i 2014-2015.

Leilighetsbygg med næring -  Eidsvoll Kommune

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sprinkel, sanitær,gulvvarme, varmepumpe luft/vann, energisentral.

Nybygg 2000m2- Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Johs.Granås entrepenør.

Arbeidet utføres i 2014-2015.

Hoppensprett barnehage - Ullensaker Kommune

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering:

Sanitær,gulvvarme, varmepumpe luft/vann, energisentral.

Nybygg 900m2- Byggningsklasse 2.

Oppdragsgiver: Vigga Bygg.

Arbeidet utført i 2014-2015

Norsk Luftanbulanse Hovedsenter - Nannestad Kommune, Gardermoen flyplass "Rød sone"

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering: 

Sanitær,sprinkel, gulvvarme, varmepumpe luft/vann fungerer som kombinert kjøle og varme, energisentral.

Nybygg 2000m2.

Oppdragsgiver: Ø.M.F.

Arbeidet utført i 2014-2015

Fjellboveienbarnehage, passivhus  - Sørum Kommune

Beskrivelse av tiltaket:

Total teknisk entreprise utførelse og prosjektering :

Sanitær, gulvvarme, varmepumpe med boring, energisentral, prosjektering.

Nybygg 1600m2.

Oppdragsgiver: Johs.Granås Byggmester.

Arbeidet utført i 2014-2015