TEK 15 -Nyheter fra 1.1.2016

Endelig er «TEK 15» med nye energikrav klar, både i nye boliger og yrkesbygg.

Nye energikrav i nye bygg

Regjeringen har nå fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift. Her er noen punkter:

 1. Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.
 2. Bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA skal
  a) ha energifleksible varmesystemer, og
  b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger
 3. Kravene i annet ledd gjelder ikke for småhus
 4. Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
  a) boenheten oppføres med vannbåren varme, eller
  b) årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Boligbygninger.

Småhus er definert som enebolig, to til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus (NS3457).

Næringsbygg, seks-, åttemannsboliger og boligblokker under 1000 m² vil ha lov til å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

De nye energikravene gjelder fra nyttår. Det vil være en overgangstid på ett år, fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017, hvor byggenæringen kan velge mellom nye eller gamle energikrav

§ 14-4. (4): Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom:

 1. Boenheten oppføres med vannbåren varme, eller
 2. Årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus

Les om passivhus »

Resultatet vil være at rørlegger kan levere et vannbårent varmeanlegg billigere enn hva elektrikeren kan! I tillegg til en fordelaktig pris har vannbåren varme betydelige fordeler knyttet til energifleksibilitet, miljø, sikkerhet, levetid og komfort - for å nevne noe.

Pressmelding ifra regjeringen

Se artikkel i VG

Les mer om energikilder her

Hva innebærer nye energikrav for nye bygg?

 • Mer energieffektive vinduer enn i dag – Dette betyr typisk trelags vinduer med isolert ramme og karm. I tillegg til redusert energibehov, gir mer effektive vinduer mindre kaldras og en jevnere temperatur, som gir mer behagelig inneklima
 • Mindre varmetap gjennom luftlekkasjer i bygget (bedre tetthet) – Det vil si at vegger, gulv og tak skal ha mindre sprekker og utettheter hvor varmen lekker ut
 • Mindre luftlekkasje gir mindre varmetap og trekk, og kan bidra til bedre luftkvalitet
 • Bedre isolert gulv – Det vil gi litt tykkere gulv med mer isolasjon slik at varmen ikke forsvinner gjennom gulvet i like stor grad som i dag
 • Mer effektive tekniske installasjoner – Det innebærer mer energieffektiv teknologi i ventilasjonsanlegg og vifter. For yrkesbygg blir det også skjerpede krav til mer energieffektiv belysning, og behovsstyring av ventilasjon og belysning. For eksempel slik at disse anleggene skrur seg av om natten og utenfor arbeidstid, for å spare energi
 • Mer klimavennlig energiforsyning – Det blir ikke tillatt å installere fossil energi (oljefyr, parafinovn, gasskjel) til oppvarming i nye bygg, med de nye energikravene
 • Økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming – Det blir økt mulighet til å bruke elektrisitet, dvs. panelovn og el-kjel, til oppvarming i nye bygg under 1000 kvadratmeter. Bygg over 1000 kvadratmeter må bygges med vannbåren varme, og det må tilrettelegges slik at det også kan benyttes andre energiløsninger enn elektrisitet
 • Småhus må bygges med skorstein – Nye småhus må ha skorstein, slik at det er mulig å benytte bioenergi (som vedfyring). Det kan gis unntak fra kravet om skorstein for småhus med vannbåren varme, eller småhus som er mer energieffektive enn kravene
 • Flere muligheter for unntak fra energikravene – Det åpnes for flere unntak fra de nye kravene, blant annet for laftede boliger og bygg, og for små bygg og fritidsboliger (hytter) under 70 kvadratmeter. Det åpnes også for et nytt unntak for bygg som produserer sin egen elektrisitet, for eksempel bygg med solceller på taket.

De nye energikravene gir flere forenklinger

Den viktigste forenklingen fra dagens krav er et enklere krav til energiforsyning: Det blir økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming, for eksempel panelovner, i nye bygg. Det nye kravet innebærer heller ikke beregninger, slik som dagens krav.

Videre lempes det på enkelte krav til energieffektivitet – både i forhold til i dag, og i forhold til høringsforslaget:

 • Små boliger og andre bygg under 70 kvadratmeter får betydelige fritak fra kravene. Fritidsboliger (hytter) under 70 kvadratmeter slipper alle energikrav
 • Laftede boliger og bygg får fortsatt unntak fra energikravene, og må kun oppfylle enkelte minimumskrav (som er mindre stramme enn for andre bygg)
 • Det åpnes også for noe lempeligere energikrav for bygg som produserer egen elektrisitet, for eksempel solceller