Energimerking av bygg

Alle boliger og bygg som skal selges eller leies ut må ha gjennomført energimerking på energimerking.no, Det er du selv som står for energimerkingen. 

Boligens selvangivelse

Tanken bak merkingen er å øke bevisstheten rundt energieffektivisering og redusere norske boligeres totale energibruk. Energiattesten vil gi relevant informasjon for dem som skal kjøpe eller leie - men kan også være et nyttig verktøy for å finne ut hvilke tiltak som lønner seg i akkurat din bolig.

Energiattesten gir relevant informasjon for de som skal kjøpe eller leie. Kjøpere og leietakere bør derfor etterspørre energiattest fra selger, utleier eller megler.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står for,og fører tilsyn med energimerkeordningen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (lavest). De aller fleste boliger vil få en karakter i den nederste delen av karakterskalaen. Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt få C eller D. 

Energimerkesystemet er designet med tanke på at det skal være treffsikkert i mange år fremover. Etter hvert som det utvikles nye og mer energieffektive løsninger vil stadig flere bygg få en høyere karakter. (Kilde: NVE)

Hva er et passivhus? »

Slik gjør du det

Før du går i gang er det et par ting som trenger å være på plass. Så med mindre du har fulgt våre råd og har et velorganisert hjemmearkiv, er det bare å stlålsette seg på å rote i papirbunken... Vi kan trøste deg med at dette sannsynligvis er den mest tidkrevende delen av prosessen.Dette trenger du:

  • MinID 
  • Gårds- og bruksnummer, (seksjonsnummer
  • Boligareal: Du må også oppgi boligens gårds- og bruksnummer. Disse opplysningene finner du enkelt om du tok vare på prospektet da du kjøpte bolig, i kjøpekontrakten eller skjøtet. Er det fullstendig kaos i papirene dine, kan du også få denne informasjonen fra kommunen.
  • Kvitteringer: Er boligen utbedret etter at den ble bygget, for eksempel ved etterisolasjon, trenger du dokumenter eller tegninger som beskriver dette. Det kan også være smart å ha faktura fra strømleverandør som angir strømforbruk.

Gå inn på www.energimerking.no for å gjennomføre merkingen. 

Fyll ut skjema

 Her kan du velge mellom enkel eller detaljert registrering. Den enkle varianten tar rundt et kvarter, den detaljerte vil ta noe lenger tid. Detaljert registrering gir en mer presis beregning, og bør velges dersom du bor i en gammel bolig eller har utført større utbedringer som å etterisolere, installere varmepumpe, skifte vinduer, etc.

Etter utfylling får du en attest med energimerket, eller karakter om du vil, og en liste med anbefalte forbedringstiltak. Attesten vil bli lagret hos NVE, og kan hentes opp dersom du har gjort utbedringer, eller har lyst til å endre informasjon. Skal du selge bolig kan du lagre attesten som en PDF-fil du kan legge ved prospektet. Du kan selvfølgelig også skrive den ut direkte.

Må være med!

Skal du selge eller leie ut, må du huske at energimerket må inngå i markedsføringen. Etter utfylling får du en attest med energimerket, eller karakter om du vil, og en liste med anbefalte forbedringstiltak. Attesten vil bli lagret hos NVE, og kan hentes opp dersom du har gjort utbedringer, eller har lyst til å endre informasjon. Skal du selge bolig kan du lagre attesten som en PDF-fil du kan legge ved prospektet. Du kan selvfølgelig også skrive den ut direkte.