Ledige lokaler 100-200m2

Algarheimsvegen 130-lokale til leie

Vi har ledig lokaler lager til leie ifra  50-250 m2 , lokaler tilpasses leietaker.   Fin  beliggenhet , med  god profilering til  Algaheimsvegen . Ca 3 km i fra Jessheim sentrum

Parkeringskjeller med Lager  og utendørslagring  leies ut til en rimelig pris.

Nytt  varme og ventilasjons anlegg.   Fiberlinje ifra Get

Bygget har flere leietakere.   Tomten er på 9026 m2. Gb.nr 114- 11,13,29

Tegning av hele bygget

Tegning av Bygg Vest 1etg og Parkeringskjeller

Tegninger Fasade

Last ned utvendig situasjonskart 1:500

Last ned næringsprofil

Se link Google maps

Er du interessert kan du ta kontakt med Tor Erik Rognstad på tlf: 90870213 tor.erik@rognstad.no eller Håkon Rognstad på tlf:90936898, hakon@rognstad.no.

Leieobjekt:

  • Kjeller 40-200 m2 . Lager og Bilparkering.  Takhøyde 2700mm - oppvarmet  +5 - nytt ventilasjons anlegg ,nedkjøringsrampe med snøsmelting. 
  • Utendørslagring  100-3000m2, leies ut til en rimelig pris.kan deles opp i 2/ 3 leietakere

Beskrivelse

Flat tomt med  opparbeidet innkjøring.  Tilkoblet kommunal vann og kloak. Det er   installert ny oljeutskiller for verksted delen , tilkoblet spillvann.

Nytt  varmeanlegg med  radiatorer, gulvvarme, aerotempere og snø smelteanlegg.  

Nye ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i alle rom. 

Fiberlinje ifra Get 200MB innlagt i bygget , leietakere kan tilkoble seg .

Ferdigattest

Bebyggelsen

Området består av varierende virksomheter med bolighus som nabo.

Det har vært et gammelt sagbruk tidligere ifra 1940 ,tomten er mye gammel historie.  I de senere år  har den blitt omgjort  til næringslokaler.

Bygget og uteområdet oppgraderes nå  

Generell info

Offentlig kommunikasjon. Buss stop rett  utenfor bygget

Bra profilering imot veg R 174